24.2.2017 / Gösterim Sayısı : 1075

Fark Ödemeleri Desteği 2016 (Hububat, Baklagil)

​04/08/2016 tarih ve 29791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/29 No'lu Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamındaki 2016 Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) için; Silopi İlçe Müdürlüğümüze müracaat eden ve tebliğ esasları doğrultusunda destekten yararlanmayı hak eden 352 üreticimize 79.245,942 dekar alan için toplamda 1.911.153,64 TL hak ediş düzenlenmiş olup; ödemeye esas icmaller Bakanlığa sunulmuştur

''