24.2.2017 / Gösterim Sayısı : 931

2016 Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

​27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/21 No'lu Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamındaki 2016 Güzlük Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için; İdil ve Silopi İlçe Müdürlüklerimize müracaat eden ve tebliğ esasları doğrultusunda destekten yararlanmayı hak eden 47 üreticimize 12.782,852 dekar alan için toplamda 108.654,24 TL hak ediş düzenlenmiş olup; ödemeye esas icmaller Bakanlığa sunulmuştur.

''