İl Müdür Yardımcıları

Osman FINDIK

İl Müdür Yardımcısı V.

​ 

Doğum Yeri ve Yılı:​​ ŞIRNAK​/SİLOPİ 1983
Mesleki Eğitimi: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde (2004)

Mesleki Özgeçmişi : Osman FINDIK İlkokul öğrenimini Silopi Doruklu Köyü ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise Cizre ve Silopi'deki okullarda tamamladı. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği bölümünde 2004 yılında tamamladı. Aynı yıl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Silopi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne, Gıda Mühendisi olarak atandı. Burada yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra 2009 yılında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü'ne tayinen atandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsünde başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2011 yılında tamamladı. Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 3 yıl süreyle Mineral Analiz Laboratuvar Birim Sorumlusu olarak görev yaptı. Ardından 2012 yılında Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup evli ve 1 çocuk babasıdır.​

Yeraldığı Akademik Çalışmalar ve Projeler:

 1-Some Chemical Characteristics of Butters  Obtained from Van Market (Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (4): 645-648, 2011).

 ​2-Aflatoksin M1'in Sütten Ayrılmasında Kullanılabilecek Analitik Amaçlı Kil Kartuşlarının Geliştirilmesi (TAGEM Projesi-2010-2011).

 3-VAN'da Piyasaya Sunulan Bazı Tereyağları İle Bu Tereyağlardan Elde Edilen Sadeyağların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi-2011).

 4-Gökkuşağı alabalıklarının yemlenmesinde alabalık iç organları ve incikefali kullanılmasının performans ve yem maliyeti üzerine etkisi (TAGEM Projesi-2011).

​Uzmanlıklar :

 2013  Işık Üniversitesi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

​-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

2005 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
-     Gıda Kontrolörlüğü- Gıda Kontrolörü (Denetçi)
Katıldığı Bazı Eğitim, Seminer ve Çalıştaylar:

2006- Stratejik Planlama Eğitimi- Şırnak İli 5 Yıllık Kalkınma Planının Hazırlanması Çalışması- Şırnak Valiliği
2008 - ISO 9001: 2000 Kalite Kontrol Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi, İstatistiksel Proses Yönetimi, Etkileşimi, ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi ile Proseslerin Yönetim Sistemi Temel Eğitimleri.
2008- ISO-17020-Çeşitli Tipteki Denetim Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler Temel Eğitimi.

2008 - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TAİEX Gıda Güvenliği Bölgesel Eğitim Programı Kapsamında düzenlenen, "Gıda Güvenliği Alanında Kapasite Oluşturma ve HACCP" Konulu Çalıştay- Diyarbakır
2009 - Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile Gıda Maddelerinde Ağır Metal ve Diğer Mineral Madde Analizleri- İstanbul
2010 - Metod Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi- TSE-Van
2013 - Kurumsal Gelişim Eğitim Semineri- Antalya
2013 -  İletişim Teknikleri, Beden Dilinin Etkin Kullanımı ve Denetçi Davranışları Eğitimi- Antalya

  Medeni Durumu : Evli ​1 Çocuk Babası

Doğum Yeri ve Yılı : MARDİN/KIZILTEPE 1984
Mesleki eğitim       : Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi (2008)
Özgeçmişi
    • 13/11/2009 Yılında Şırnak İl Gıda.Tarım ve Haycılık Müdürlüğünde göreve başladı
    • 2011/2013 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şübesinde görev yaptı
    • ​​2013/17 Yıllında Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şübesinde Şube Müdürlüğüde şube müdürlüğü yapmıştır.
    • 17/10/2017 Şırnak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde İl Müdür yardımcılığı görevine  başlamıştır.

   Evli ve İki çocuk babasıdır.​

                 

''