28.3.2017 / Gösterim Sayısı : 557

Yem Bitkileri Desteği Ödemeleri

04.08.2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/29 nolu Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında; İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat eden ve tebliğ esasları doğrultusunda destekten yararlanmayı hak eden 714 üreticimize 30.561,353 dekar alan için toplamda 1.419.467,57 TL hak ediş düzenlenmiş olup; ödemeye esas icmaller Bakanlığımıza sunulmuştur.

''